Contact: 0253.238.220 office@edilitara.ro

Guvernanță Corporativă

În această secţiune vei găsi documentele oficiale.

Echipa manageriala

Componenta consiliului de administratie

CV-uri consiliu de administratie

Presedinte: Jianu Grigore

Membru neexecutiv:  Ilies Dan Antoniu

Membru neexecutiv: Chirițescu Dumitru Dorel

Membru neexecutiv: Nodea Ramona

Membru neexecutiv: Drondoe Grigore

Membru neexecutiv: Pruna Sorin Costin

Membru neexecutiv: Costache Nicolae Cosmin

 

CV-uri directori

Director General: Dăianu Adrian

Director Tehnic: Crețu Ion

Director Economic: Minca Daniela Simona

Director Producție: Vladoescu Ilie

Director Comercial: Ianc Carmen

 

Contracte de mandat membri C.A

Contract mandat administrator Chiritescu

Contract mandat administrator Costache

Contract mandat administrator Drondoe

Contract mandat administrator Ilies

Contract mandat administrator Jianu

Contract mandat administrator Nodea

Contract mandat administrator Pruna

Anul 2024

R.O.I. 2024

Hotarari AGA Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 / 18.01.2024

Anul 2023

Hotarari AGA Nr. 34, 35,37, 38 / 14.11.2023

Hotarari AGA Nr. 31, 32, 33 / 19.09.2023

Raport privind activitatea desfasurata de membrii CA sem.I 2023

Hotarari AGA Nr. 28, 29, 30 / 08.08.2023

Plan de integritate pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie 2021-2025

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Informare privind situatia economico-financiara pe sem.1 2023

Bilant Semestrul I – AN 2023

F 10 – Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

F 20 – Contul de profit si pierdere

F 30 – Date informative

Hotararea nr. 28

Hotararea nr.47

Hotarari AGA iulie 2023

Politici de remunerare ale membrilor CA si directorilor

Hotarari AGA – MAI 2023

Hotarârea nr.35

Raport privind activitatea desfasurata de membrii C.A. trim.I 2023

Hotarârea nr.34

Informare privind situatia economico-financiara trim.I-2023

Anunt privind rezultatul final pentru pozitia de membru CA

Anunt privind rezultatul evaluării Declaratiei de intentie a candidatilor care au depus candidatura pentru pozitia de membru in Consiliul de administrație

Hotarari AGA Nr. 9, 10, 11, 12, 13 / 04.04.2023

Informatii Anexa nr.5 din HG nr.1269/2021 – Standardul de publicare a informatiilor de interes public privind intreprinderile publice

Programul de Investitii, dotari si sursele de finantare 2021,2022,2023

Registrul Riscurilor

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial in cadrul Edilitara Public S.A. 2023

ANUNT PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE A CANDIDAȚILOR

Hotarari AGA Nr. 4 / 28.02.2023 si Nr. 5 – 8 / 14.03.2023

Anunt licitatie mese – Piata Centrala

Codul de conduita etica

ANUNT SELECTIE MEMBRU CA

Formular 1 ANUNT

Formular 2 ANUNT

Formular 3 ANUNT

Formular 4 ANUNT

Formular 5 ANUNT

Formular 6 ANUNT

Formular 7 ANUNT

Formular 8 ANUNT

Formular 9 ANUNT

Formular 10 ANUNT

Formular 11 ANUNT

Hotarari AGA Nr. 1 – 2 / 10.01.2023

Hotarare AGA NR. 3 / 30.01.2023

Anul 2022

Bilant AN 2022

Bilant – F10

Bilant – F20

Bilant – F30

Bilant – F40

Hotararea 29

Raportul auditorului independent

Hotararea nr.33

Raport activitate directori 2022

Hotararea nr.32

Raport comitet de nominalizare si renumerare 2022

Hotararea nr. 31

Raport activitate membrii C.A. 2023

Hotarari AGA Nr. 56-57/22.12.2022 si 59-60/22.12.2022

Hotarari AGA Nr. 49 / 15.11.2022 si 50 – 55 / 28.11.2022

RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PE SEM.I 2022

INFORMARE PRIVIND SIT.ECONOMICO-FINANCIARA PE SEM.I 2022

HOTARARE AGA NR.53

HOTARARE AGA NR.52

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE TRIM.III

INFORMARE PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE TRIM.III

Hotarari AGA Nr. 42 – 47 / 06.10.2022

Hotarari AGA August II – Nr. 38 – 41 /08.08.2022

-> BILANT Semestru I 2022

     – Bilant – F30

Bilant – F20

Bilant – F10

Hotarari AGA Nr. 27 – 37 / 07.07.2022

INFORMARE PRIVIND SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE TRIM.1

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESF. DE MEMBRII C.A. TRIM.1

Hotarare AGA nr. 21 / 17.05.2022

Hotarari AGA | 15, 16, 18, 19, 20 / 14.03.2022

Scrisoare de asteptari

Plan de selectie pentru selectia candidatilor pentru 5 posturi de director

Proiectul componentei initiale a planului de selectie pentru 5 pozitii de director

ANUNT SELECTIE DIRECTORI EDILITARA PUBLIC SA 2022

1.Anexa 1 la Anunt

2.Anexa 2 la Anunt

3.ANEXA 3 la Anunt

4.ANEXA 4 la Anunt

5.Anexa 5 la ANUNT

6.Anexa 6 la Anunt

7.Anexa 7 la anunt

8.Anexa 8 la Anunt

9.Anexa 9 la Anunt

Hotarari AGA nr. 1-14 – 04.02.2022

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Nr. 29, Nr. 30, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 36 / 07.10.2021

Codul de conduita etica

Anul 2021

Raport privind evaluarea activitatii directorilor -An 2021

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA- An 2021

Raport privind activitatea desfasurata de membrii CA -An 2021

Informarea Nr. 5852 din 05.05.2022 privind activitatea desfasurata de Societatea Edilitara Public SA in anul 2021

Raportul auditorului independent

-> BILANT AN 2021

Bilant – F10

Bilant – F20

Bilant – F30

Bilant – F40

Hotararea nr. 21 – AGA

Hotararea nr.39

Informare privind situatia economico-financiara trim III 2021

Raport privind activitatea desf de membrii CA trim III 2021

Hotarari AGA | 39 – 45 / 09.12.2021

Hotarare AGA nr. 38

Hotarare AGA nr. 37

Informare privind situatia economico financiara sem I

Raport privind activitatea desf de membrii CA

Scrisoare de asteptari

Hotarari AGA – 13 – 24 / 12.05.2021

Hotarari AGA – 8 – 12 / 22.02.2021

Hotarari AGA – 1 – 7 / 12.01.2021

Hotarari AGA Nr. 14-23

Hotarari AGA 25-27 / 12.08.2021

Bilant – semestrul 2021

ANUNT Selectie membri CA- Edilitara Public SA

Formular 1 ANUNT

Formular 2 ANUNT

Formular 3 ANUNT

Formular 4 ANUNT

Formular 5 ANUNT

Formular 6 ANUNT

Formular 7 ANUNT

Formular 8 ANUNT

Formular 9 ANUNT

Formular 10 ANUNT

Formular 11 ANUNT

 

Anul 2020

Raport privind evaluarea activitatii directorilor

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA

Informare privind activitatea Edilitara 2020

Raportul auditorului 2021

Bilant an 2020

Raport privind activitatea desf de membrii CA

Informare privind situatia economico-financiara

Hotarare AGA 2 3 5 6

Hotararea AGA 4

Hotarare AGA 7 8 9 11 12 13 14 15

Hotarare AGA 16 17

Hotarari AGA 22-24

Hotarari AGA 20-21 25-28

Bilant an 2020

Codul de conduita etica

Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor

Raportul administratorilor privind activitatea desf de Edilitara Public SA

 

Anul 2019

Raport privind evaluarea activitatii directorilor

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare

Informarea privind activitatea desfasurata de societatea EDILITARA PUBLIC SA pe anul 2019

Bilant an 2019

Raportul auditorului independent

Hotarare AGA nr 24-34

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA

Hotarare AGA nr. 15-23

Raport privind activitatea desf. de membrii consiliului de administratie

Bilant iunie 2019

Informare privind situatia ec-financiara pe sem I

Hotarare AGA 24.05.2019

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 24.05.2019

Hotarare AGA

 

Anul 2018

Raport privind evaluarea activității directorilor

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA

Informare privind activitatea desf de SC EDILITARA PUBLIC SA

Raport Audit

Bilant an 2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE SEMESTRUL I 2018

CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.

Informarea cu situatia economico-financiara a societatii pe semestrul 1 2018

Informarea cu situatia economico-financiara a societatii pe semestrul 1 2018 anexa

Informare privind situatia ec-finaciara trim III

Raport privind activ desf de membrii cons de admin trim III

Referat stabilire remuneratie membri executivi si neexecutivi

Referat stabilire remuneratie membri executivi si neexecutivi 2

Anunt nr 6706 02/07/2018

Anunt

Hotararea nr.1-34 2018

Hotarari AGA nr 23 din 27.06.2018

Hotararea AGA 35-43

Hotararea AGA 44-51

Hotarare AGA 40

 

Anul 2017

Informare privind activ desf de Edilitara Public pe anul 2017

Raport privind activitatea TRIM I 2017

Raportul comitetului de nominaliz si remunerare al Consiliului de Administratie

Referat privind remunerarea memb executivi si neexecutivi

Raport privind evaluare activitatii directorilor societatii EDILITARA PUBLIC SA pe anul 2017

Raportul auditorului independent 2017

Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017

Anexa la Hotararea Aga Nr 58 din 13 12 2017

Hotararea-Adunarii-Generale-a-Actionarilor 13.12.2017

Hotărâre privind situaţia economico-financiară pe trimestrul III 2017

Hotărâre privind Raportul de activitate desfasurata de membrii Consiliului de Administraţie pe trimestrul III 2017

Raport privind activitatea desfasurata de membrii consiliului de administratie pe semestrul 1 2017

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor propii la data de 30.06.2017

Date informative la data de 30.06.2017

Contul de profit si pierdere

Hotararea nr.1 din 11.01.2017

Hotararea nr. 2 din 11.01.2017

Hotararea nr. 3 din 11.01.2017

Hotararea nr. 4 din 11.01.2017

Hotararea nr. 5 din 11.01.2017

Hotararea nr. 6 din 11.01.2017

Hotararea nr. 7 din 11.01.2017

Hotararea nr. 8 din 11.01.2017

Hotararea nr. 9 din 11.01.2017

Hotararea nr. 10 din 11.01.2017

Hotararea nr. 11 din 11.01.2017

Hotararea nr. 12 din 24.03.2017

Hotararea nr. 13 din 24.03.2017

Hotararea nr. 14 din 24.03.2017

Hotararea nr. 15 din 24.03.2017

Hotararea nr. 16 din 24.03.2017

Hotararea nr. 17 din 24.03.2017

Hotararea nr. 18 din 24.03.2017

Hotararea nr. 19 din 24.03.2017

Hotararea nr. 20 din 24.03.2017

Hotararea nr. 21 din 24.03.2017

Hotararea nr. 23 din 24.03.2017

Hotararea nr. 24 din 24.03.2017

Hotararea nr. 25 din 24.03.2017

Hotararea nr. 26 din 24.03.2017

Hotararea nr. 27 din 24.03.2017

Hotararea nr. 28 din 24.03.2017

Hotararea nr. 29 din 24.03.2017

Hotararea nr. 30 din 24.03.2017

Hotararea nr. 31 din 24.03.2017

Hotararea nr. 32 din 23.05.2017

Hotararea nr. 33 din 23.05.2017

Hotararea nr. 34 din 23.05.2017

Hotararea nr. 35 din 23.05.2017

Hotararea nr. 36 din 23.05.2017

Hotararea nr. 37 din 23.05.2017

Hotararea nr. 38 din 23.05.2017

Hotararea nr. 39 din 23.05.2017

Hotararea nr. 40 din 23.05.2017

Hotararea nr. 41 din 23.05.2017

Hotararea nr. 42 din 23.05.2017

Hotararea nr. 43 din 23.05.2017

Hotararea nr. 44 din 31.05.2017

Hotararea nr. 45 din 31.05.2017

Hotararea nr. 46 din 31.05.2017

Hotararea nr. 47 din 31.05.2017

Hotararea nr. 48 din 31.05.2017

Hotararea nr. 49 din 31.05.2017

Hotararea nr. 50 din 31.05.2017

Hotararea nr. 51 din 31.05.2017

Hotararea nr. 52 din 31.05.2017

Hotararea nr. 53 din 17.07.2017

Hotararea nr. 54 din 17.07.2017

Hotararea nr. 55 din 17.07.2017

Hotararea nr. 56 din 17.07.2017

Hotararea nr. 57 din 17.07.2017

Anunt pentru selectia candidatilor pentru functia de director general si director tehnic EDILITARA PUBLIC S.A.

Codul de Conduita Etica AL EDILITARA PUBLIC S.A.

Anul 2016

Raport privind evaluarea activitatii directorilor societatii pe anul 2016

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al consiliului de administratie al pe anul 2016

Raportul administratorilor la 31.12.2016

Bilant contabil la 31.12.2016

Raportare contabila la 30.06.2016
raportul comitetului de nOMINalizare si reMuNerare
rapotul comitetului de nOMINalizare si remunerare al consiliului de administratie pe anul 2015
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 30.06.2016
situatiA activelor imobilizate la 31.12.2015
bilant prescurtat 31.12.2015
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
contul de profit si pierdere 31.12.2015
contul de profit si pierdere la data 30.06.2016
date informative 31.12.2015
date informative la data 30.06.2016
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII30.06.2015
DATE INFORMATIVE 30.03.2015
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data 30.06.2015
Bilant 2014
R
aportul Auditorului Independent si situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.06.2014
Raportare contabila la data de 30.06.2014
DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2014
Raport asupra situatiei financiare 2013
Bilant 2013
Decembrie
Hotararea nr. 37 din 09.12.2016
Hotararea nr. 38 din 09.12.2016
Hotararea nr. 39 din 09.12.2016
Hotararea nr. 40 din 09.12.2016
Hotararea nr. 41 din 09.12.2016
Hotararea nr. 42 din 09.12.2016
Hotararea nr. 43 din 09.12.2016
Hotararea nr. 44 din 09.12.2016
Hotararea nr. 45 din 09.12.2016
Hotararea nr. 46 din 09.12.2016
Hotararea nr. 47 din 09.12.2016
Hotararea nr. 48 din 09.12.2016

Octombrie
Hotararea nr.27 din 31.10.2016

Hotararea nr.28 din 31.10.2016

Hotararea nr.29 din 31.10.2016

Hotararea nr.30 din 31.10.2016

Hotararea nr.31 din 31.10.2016
Hotararea nr.32 din 31.10.2016
Hotararea nr.33 din 31.10.2016

Hotararea nr.34 din 31.10.2016
Hotararea nr.35 din 31.10.2016
Hotararea nr.36 din 31.10.2016

August

Hotararea nr.24 din 01.08.2016
Hotararea nr.24 din 01.08.2016
Hotararea nr.25 din 01.08.2016
Hotararea nr.26 din 01.08.2016

Hotararea nr.19 din 1.08.2016
Hotararea nr.20 din 01.08.2016
Hotararea nr.20 din 12.04.2016
Hotararea nr.21 din 01.08.2016
Hotararea nr.22 din 01.08.2016
Hotararea nr.23 din 01.08.2016

Iunie
Hotararea nr.28 din 29.06.2016

Hotararea nr.31 din 29.06.2016
Hotararea nr.34 din 27.06.2016

Mai
Hotararea nr.13 din 12.05.2016
Hotararea nr.14 din 12.05.2016
Hotararea nr.15 din 12.05.2016
Hotararea nr.16 din 12.05.2016
Hotararea nr.17 din 12.05.2016
Hotararea nr.18 din 12.05.2016

Martie
Hotararea nr.6 din 29.03.2016
Hotararea nr.7 din 29.03.2016
Hotararea nr.8 din 29.03.2016
Hotararea nr.9 din 29.03.2016
Hotararea nr.10 din 29.03.2016
Hotararea nr.11 din 29.03.2016
Hotararea nr.12 din 29.03.2016

Februarie
Hotararea nr.1 din 12.02.2016
Hotararea nr.2 din 12.02.2016
Hotararea nr.3 din 12.02.2016
Hotararea nr.4 din 12.02.2016
Hotararea nr.5 din 12.02.2016

Anul 2015:

Hotararea NR 41 DIN 28.10.2015

Hotararea NR 34 DIN 10.12.2015

Hotararea NR 27 DIN 22.09.2015

Hotararea NR 13 DIN 12.05.2016

Hotararea NR.16 din 24.03.2015

Hotararea NR. I din 26.03.20

Hotararea NR.32 din 12.08.2014

Anuntul privind selectia/evaluarea candidatilor pentru ocuparea postului de Director Economic, in cadrul Edilitara Public SA, in conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 109/2011

Anunt Privind Selectia/Evaluarea candidatilor pentru ocuparea postului de Director Economic In cadrul Edilitara Public SA in conforimitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011

Hotarare privind aprobarea consiliului de administratie a S.C. Edilitara Public S.A. data 29.10.2012

Referat privind obtinerea autorizatiei sanitar veterinare

Hotarare privind implementarea ordonantei corporative la societatile Edilitara Public S.A. si TRANSLOC S.A la care Municipiul Tg-Jiu este actionar majoritar

Mandat de reprezentare

Contract de mandat

CONVOCARI – EDILITARA PUBLIC

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 18.01.2024 ora 14:30

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 19.09.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 08.08.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 09.05.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 04.04.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 14.03.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 28.02.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 31.01.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 10.01.2023 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 22.12.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 15.11.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 06.10.2022 ora 11:00

 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 08.08.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 07.07.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 17.05.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 14.03.2022 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 04.02.2022 ora 10:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 09.12.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 11.11.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 07.10.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 12.08.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 12.07.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 12.05.2021 ora 11:00

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 22.02.2021

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 12.01.2021

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 10.09.2020

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 27.04.2020

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 12.02.2020

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 18.12.2019

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 30.08.2019

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 24.05.2019

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 23.10.2018

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 04.09.2018

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 11.05.2018

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 27.06.2018 ora 13:00 

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 13.12.2017 ora 11:00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 17.07.2017 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 31.05.2017 ora 11.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 23.05.2017 ora 11.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 20.03.2017 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 06.10.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 01.08.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 01.07.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 12.05.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 09.03.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 12.02.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 09.03.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 09.03.2016 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 22.09.2015 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 10.08.2015 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 06.07.2015 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 26.03.2015 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 24.11.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 20.10.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 12.08.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 15.05.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 27.03.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 20.01.2014 ora 13.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 16.09.2013 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 11.01.2013 ora 12.00

Convocarea Adunarii generale a actionarilor S.C Edilitara Public S.A. Data 15.05.2013 ora 12.00

Ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor SOCIETATII EDILITARA PUBLIC S.A din data de 30.10.2015 ora 11.00

Ordinea de zi a Adunarii Generale a actionarilor Societatii Edilitara Public S.A.

DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE

Ilies Dan Antoniu – Declaratie de avere 2023 | Declaratie de interese 2023

Dăianu Adrian – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Chirițescu Dumitru Dorel – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Costache Nicolae Cosmin – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Crețu Ion – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Drondoe Grigore – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Ianc Carmen – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Jianu Grigore – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Minca Daniela Simona – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Nodea Ramona – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Pruna Sorin Costin – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023

Vladoescu Ilie – Declaratie de Avere 2023 | Declaratie de Interese 2023


Ilies Dan Antoniu – Declaratie de avere 2022 | Declaratie de interese 2022

Dăianu Adrian – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Chirițescu Dumitru Dorel – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Costache Nicolae Cosmin – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Crețu Ion – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Drondoe Grigore – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Ianc Carmen – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Jianu Grigore – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Minca Daniela Simona – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Nodea Ramona – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Pruna Sorin Costin – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022

Vladoescu Ilie – Declaratie de Avere 2022 | Declaratie de Interese 2022


Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2014 | Declaratie Interese 2014

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2015 | Declaratie Interese 2015

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2016 | Declaratie Interese 2016

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2017 | Declaratie Interese 2017

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2018 | Declaratie Interese 2018

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2019 | Declaratie Interese 2019

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2020 | Declaratie Interese 2020

Minca Daniela Simona – Declaratie Avere 2021 | Declaratie Interese 2021

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2014 | Declaratie Interese 2014

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2015 | Declaratie Interese 2015

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2016 | Declaratie Interese 2016

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2017 | Declaratie Interese 2017

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2018 | Declaratie Interese 2018

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2019 | Declaratie Interese 2019

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2020 | Declaratie Interese 2020

Mitutoiu Constantin Doru – Declaratie Avere 2021 | Declaratie Interese 2021

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2014 | Declaratie Interese 2014

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2015 | Declaratie Interese 2015

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2016 | Declaratie Interese 2016

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2017 | Declaratie Interese 2017

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2018 | Declaratie Interese 2018

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2019 | Declaratie Interese 2019

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2020 | Declaratie Interese 2020

Zaharia Alexandru – Declaratie Avere 2021 | Declaratie Interese 2021

Vladoescu Ilie – Declaratie Avere 2019 | Declaratie Interese 2019

Vladoescu Ilie – Declaratie Avere 2020 | Declaratie Interese 2020

Vladoescu Ilie – Declaratie Avere 2021 | Declaratie Interese 2021

Ianc Carmen Alina – Declaratie Avere 2021 | Declaratie Interese 2021

Nodea Ramona – Declaratie de avere si interese 2021

Costache Nicolae Cosmin – Declaratie de avere si interese 2021

Cutitoiu Veronica – Declaratie de avere si interese 2021

Daianu Adrian – Declaratie de avere si interese 2021

Chiritescu Dumitru Dorel – Declaratie de avere 2021 | Declaratie de interese 2021

Drondoe Grigore – Declaratie de avere 2021 | Declaratie de interese 2021

Jianu Grigore – Declaratie de avere 2021 | Declaratie de interese 2021

Pruna Sorin Costin – Declaratie de avere 2021 | Declaratie de interese 2021

Costache Nicolae Cosmin – Declaratie de avere 2021 – 1 | Declaratie de interese 2021 – 1

Daianu Adrian – Declaratie de avere 2021 – 1 | Declaratie de interese 2021 – 1

Nodea Ramona – Declaratie de avere 2021 – 1 | Declaratie de interese 2021 – 1

Oraș curat, îngrijit și modern, locuitori sănătoși, fericiți și mulțumiți!