Contact: 0253.238.220 office@edilitara.ro

Cariere

– Locuri de muncă –

Căutăm să atragem în societate oameni competenți, responsabili și cu disponibilitate la efort.

Anunt concurs cu recrutare interna a unui post de Sef Serviciu in cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Arhiva, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna/externa a unui post de Lucrator pentru salubrizare cai publice, in cadrul Sectiei Administrare Piete, Targuri – Compartiment Piata Gros, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare 2 posturi de Gropar si 1 post de Alti muncitori in servicii pentru curatenie, in cadrul Serviciului Administrare Cimitir, norma intreaga, perioada nedeterminata
Rezultat final la concursul de ocupare a unui post de Tâmplar în cadrul Sectorului Producție Secundară, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare două posturi de Lucrător calificat în floricultură și arboricultură, sursă internă/ externă și patru posturi de Îngrijitor spații verzi, sursă externă, perioadă determinată – 6 luni, în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Anunt concurs cu recrutare interna/externa a unui post de Lacatus mecanic, in cadrul Sectiei Administratia Parcurilor, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 2 posturi de Lucrător pentru drumuri și 1(unu) post de Asfaltator în cadrul Secției Construcții-Sector Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Îngrijitor spatii verzi, in cadrul Sectiei Administratia Parcurilor
Rezultat final concurs ocupare posturi de Lucrator pentru salubrizare cai publice, durata nedeterminata,in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi
Rezultat final concurs ocupare posturi de Conducator auto transport rutier de marfuri si Masinist la masini pentru terasamente, durata nedeterminata,in cadrul Sectiei Transport Auto Reparatii Intretinere
Anunt concurs cu recrutare interna/externa a unui post de Casier in cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Arhiva, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de Gropar și un post de Alți muncitori în servicii pentru curățenie în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Tâmplar, in cadrul Sectorului Productie Secundara, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna/externa a doua posturi de Lucrator calificat in agricultura si floricultura, norma intreaga, durata nedeterminata si a patru posturi de Ingrijitor spatii verzi, sursa externa, norma intreaga, perioada determinata-6 luni, in cadrul Sectiei Sere Zone Verzi
Rezultat final concurs ocupare post de Lucrator pentru drumuri, durata nedeterminata, in cadrul Sectiei Constructii – Sector Reparatii Strazi
Anunt concurs cu recrutare interna/externa a unui post de Ingrijitor spatii verzi, in cadrul Sectiei Administratia Parcurilor, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a doua posturi de Lucrator pentru salubrizare cai publice, in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Conducator auto transport rutier de marfuri si a doua posturi de Masinist la masini pentru terasamente, in cadrul Sectiei Transport Auto Reparatii Intretinere, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de Lucrator pentru drumuri, Mozaicar si Asfaltator, durata nedeterminata, in cadrul Sectiei Constructii – Sector Reparatii Strazi
Rezultat final concurs ocupare post de lăcătuș mecanic si a unui post de tâmplar, durata nedeterminata, in cadrul Sectorului Productie Secundara
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lucrător pentru drumuri, în cadrul Secției Construcții, normă întragă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare interna/externa, perioada nedeterminata in cadrul Sectiei Constructii – Sector Reparatii Strazi, pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
– lucrator pentru drumuri – 1 post
– mozaicar – 1 post
– asfaltator – 1 post
Rezultat final concurs ocupare post de casier, durata determinata, in cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Arhivă
Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Lacatus mecanic si a unui post de Tâmplar, in cadrul Sectorului Productie Secundara, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de Salvator la strand, in cadrul Serviciului Baza Sportiva
Rezultat final concurs ocupare doua posturi de Lucrator calificat in floricultura si arboricultura si a unui post de Ingrijitor spatii verzi, in cadrul Sectiei Sere Zone Verzi
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Casier in cadrul Serviciului Buget Contabilitate Arhiva, norma intreaga, durata determinata
Erată privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Anunțului de angajare Lucrător calificat în floricultură și arboricultură și îngrijitor spații verzi publicat în data de 19.12.2023
Anunt cu recrutare interna si externa a doua posturi de lucrator calificat in floricultura si arboricultura si un post de ingrijitor spatii verzi in cadrul Sectiei Sere Zone Verzi, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post salvator la ștrand în cadrul Serviciului Bază sportivă- Biroul Întreținere Bazin de înot, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Ingrijitor spatii verzi in cadrul Sectiei Sere Zone Verzi
Rezultat final concurs pentru ocuparea unui post de Inginer constructor in cadrul Serviciului Tehnic Investitii
Rezultat final conurs ocupare post de Lăcătuș mecanic în cadrul Secției Administrația Parcurilor-Sector Parc Central Zona Centru
Rezultat final la concursul pentru ocuparea a 3 posturi de Lucrător salubrizare căi publice, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Salubrizare Străzi
Rezultat final la concursul de ocupare a două posturi de Îngrijitor spații verzi, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Rezultat final concurs ocupare post de Lucrator pentru drumuri, perioada nedeterminata, in cadrul Sectiei Întretinere Reparatii Strazi – Sector Intretinere Reparatii Strazi
Rezultat final la concursul de ocupare a 4 posturi de Lucrător calificat în floricultură și arboricultură și a 1 post de Lăcătuș mecanic, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Rezultat final concurs ocupare post de Mașinist la mașini pentru terasamente, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Transport Auto Reparații Întreținere- Sector Exploatare
Rezultat final concurs ocupare post de Salvator la ștrand in cadrul Serviciului Bază Sportivă – Biroul întreținere bazin de înot
Erata Anunt concurs
Rezultat final la concursul de ocupare a unui post de Paznic, in cadrul Sectorului Administrativ Paza Arhiva, norma intreaga, durata determinata-3 luni
Rezultat final la concursul de ocupare a două posturi de Gropar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir
Rezultat final concurs ocupare posturi de Lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi- Compartiment Salubrizare Străzi
Anunt concurs cu recrutare internă și externă a 3 posturi de Lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi-Sector Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedetrminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Inginer constructor în cadrul Serviciului Tehnic Investiții, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 2 posturi de Îngrijitor spații verzi în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a următoarelor posturi:
– 4 posturi Lucrător calificat în floricultură și arboricultură,
– 1 post Lăcătuș mecanic,
în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată.
Anunt concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de Îngrijitor spații verzi în cadrul Secției Administrația Parcurilor-Sector Parc Central Zona Centru, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lucrător pentru drumuri în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lăcătuș mecanic în cadrul Secției Administrare Parcuri, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Inginer constructor in cadrul Serviciului Tehnic Investitii, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna/externa pentru ocuparea unui post de Paznic in cadrul Sectorului Administrativ Paza Arhiva, norma intreaga, durata determinata – 3 luni
Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Salvator la strand, in cadrul Serviciului Baza Sportiva, Biroul Intretinere Bazin de Inot, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de masinist la masini pentru terasamente, in cadrul Sectiei Transport Auto Reparatii Întretinere, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat Final la concursul de ocupare a două posturi de îngrijitor spații verzi, sursă internă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Rezultat final concurs ocupare post de Referent de specialitate, din sursa interna si externa, in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi-Compartiment Salubrizare Strazi
Rezultat final concurs ocupare post de Inginer, din sursa interna si externa, in cadrul Compartimentului Control Calitate Mediu
Rezultat final concurs ocupare post de Inginer din sursa interna si externa in cadrul Serviciului Producție, Tarife, Autorizari, Avize
Rezultat final concurs ocupare post de Referent de specialitate din sursa interna si externa, in cadrul Sectiei Transport Auto Intretinere si Reparatii-Sector Exploatare
Rezultat final concurs ocupare post de Lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Producție Secundară
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de Gropar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, perioadă nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și internă a 3 posturi de Lucrător pt. salubrizare căi publice, Secția Salubrizare Străzi -Compartiment Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Conducător Auto Transport Rutier de marfuri din sursa interna, in cadrul Sectiei Transport Auto Reparații Intretinere
Rezultat final concurs ocupare post de Lăcătuș mecanic, din sursă internă, în cadrul Sectorului Stația de Asfalt
Rezultat final concurs ocupare posturi de Lucrător pentru drumuri, din sursă internă, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi
Rezultat final concurs ocupare posturi de Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor, din sursă internă, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi
Rezultat final concurs ocupare post de tehnician constructor, din sursă internă, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi
Anunț concurs cu recrutare internă a două posturi de îngrijitor spații verzi în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare posturi de Lucrător salubrizare căi publice, durată nedeterminată, în cadrul Secției Salubrizare Străzi- Compartiment Salubrizare Străzi
Rezultat final concurs ocupare post de Inginer constructor in cadrul Sectiei Întreținere Reparații Strazi, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare internă a unui post de conducător auto transport rutier de mărfuri în cadrul Secției Transport Auto Reparații Întreținere – Sector Exploatare, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final la concursul de ocupare a două posturi de Gropar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, perioadă nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a două posturi de Lucrător pentru drumuri în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a două posturi de Muncitor necalificat în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Tehnician constructor în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Stația de Asfalt, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Lucrător pentru salubrizare căi publice, în cadrul Secției Salubrizare Străzi – Compartiment Salubrizare Străzi, perioadă determinată, 20 luni
Rezultat Final concurs ocupare post Șef laborator în cadrul Laboratorului de Încercări Fizico-Mecanice, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare posturi de Paznic, durată nedeterminată în cadrul Sectorului Administrativ Pază Arhivă
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Inginer in cadrul Serviciului Productie, Tarife, Autorizari, Avize, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de inginer in cadrul Compartimentului Control Calitate Mediu, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Referent de Specialitate in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi- Compartiment Salubrizare Strazi, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de Îngrijitor spatii verzi in cadrul Sectiei Administrare Parcuri-Sector Parc Central Zona Centru
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lăcătuș mecanic, în cadrul Sectorului Producție Secundară, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Lăcătuș mecanic, în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întregă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Sef Sectie in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Referent de Specialitate in cadrul Sectiei Transport Auto Intretinere si Reparatii-Sector Exploatare, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de Lăcătuș mecanic în cadrul Secției Administrare Parcuri- Sector Coloană
Anunț concurs cu recrutare internă a două posturi de Paznic în cadrul Sectorului Administrativ Pază Arhivă, normă întreagă , durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lucrător pentru salubrizare căi publice, în cadrul Secției Salubrizare Străzi- Compartiment Salubrizare Străzi,normă întreagă, durată determinată de 20 luni
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 4 posturi de Lucrător pentru salubrizare căi publice, în cadrul Secției Salubrizare Străzi-Compartiment Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a doua posturi de Gropar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna a unui post de Sef Sectie in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Inginer constructor in cadrul Sectiei Intretinere Reparatii Strazi, norma intreaga, durata nedeterminata
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a unui post de Sef Laborator in cadrul Laboratorului de Incercari Fizico-Mecanice, norma: timp partial (4 ore), durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de Referent de specialitate in cadrul Sectiei Transport Auto Reparatii Intretinere – Sector Exploatare
Rezultat final concurs ocupare post de Alți muncitori în servicii pentru curățenie, în cadrul Serviciului Bază Sportivă -Compartiment Întreținere Bază Sportivă
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a următoarelor posturi:
– 1 post Lucrător calificat în floricultură și arboricultură – COR 611206,
– 1 post Îngrijitor spații verzi- COR 931202, în cadrul Secției Administrare Parcuri-Sectorul Parc Central Zona Centru, normă întreagă, durată nedeterminată.
Rezultat final ocupare posturi de Lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi – Compartiment Salubrizare Străzi.
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Inspector de specialitate Inginer horticol/Agronom în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Bază Sportivă
Rezultat final concurs ocupare post de Șef Sector, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Reparații Diverse
Rezultat final ocupare post de Lucrător pentru drumuri (Fierar betonist) durată determinată, 21 luni, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Lăcătuș mecanic-721410 în cadrul Secției Administrare Parcuri-Sector Coloană, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare posturi de Îngrijitor spații verzi în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Anunț anulare concurs ocupare posturi vacante
Rezultat final concurs ocupare post de lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri-Compartiment Piața Gros
Rezultat final concurs ocupare post de lucrător salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri-Sector Piața Centrală
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de Paznic, normă întreagă, perioadă neterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de inginer chimist în cadrul Laboratorului de încercări fizico-mecanice, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Bază Sportivă, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Alți muncitori în servicii pentru curățenie în cadrul Serviciului Bază Sportivă – Compartiment Întreținere Bază Sportivă, normă întreagă,durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post de referent de specialitate în cadrul Secției Transport Auto Întreținere și Reparații-Sector Exploatare, normă întregă, durată nedeterminată
Erată privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anunțului de angajare Lucrător Salubrizare căi publice publicat în data de 26.06.2023
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post de Lucrător pentru drumuri(Fierar betonist) în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată determinată (21 luni).
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 2 posturi de Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată determinată (6 luni)
Anunț concurs cu recrutare internă a 1 post de Șef sector în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sectorul Construcții Diverse, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recutare internă și externă a patru posturi de ingrijitor spații verzi in cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată determinata de 6 (șase) luni
Rezultat final la concursul pentru ocupare a postului de Șef sector în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri – Sector Piața 9 Mai
Rezultat final la concursul pentru ocupare a postului de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Producție, Tarife, Autorizări, Avize
Rezultat final la concursul pentru ocupare a postului de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Piețe Târguri
Rezultat final la concursul pentru ocupare a postului de Funcționar administrativ în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri – Sector Piața Centrală
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri – Compartiment Piața Gros, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare internă și externă a unui post de lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri- Sector Piața Centrală, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare posturi de Alți muncitori în servicii pentru curățenie, în cadrul Serviciului Bază Sportivă, Compartiment Întreținere Bază Sportivă
Rezultat final concurs ocupare posturi de salvator la strand în cadrul Serviciului Bază Sportivă- Biroul Întreținere Bazin de Înot
Rezultat final concurs post de Șef birou în cadrul Serviciului Baza Sportivă- Biroul Întreținere Bazin de Înot
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de șef serviciu în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Șef sector în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri – Sector Piața 9 Mai, normă întreagă durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de Funcționar administrativ în cadrul Serviciul Bază Sportivă – Biroul Întreținere Bazin de Înot
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Șef Serviciu Producție, Tarife, Autorizări, Avize, normă întreagă,durată nedeterminată, inclusiv tematica
Rezultat Final la concursul pentru ocuparea postului de Tehnician mecanic în cadrul Serviciului Bază Sportivă – Compartiment Întreținere Bază Sportivă
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 5 (cinci) posturi de *Îngrijitor spații verzi*,în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, perioadă determinată (6 luni).
Rezultat Final la concursul pentru ocupare a postului de Referent de Specialitate în cadrul Serviciului Administrare Cimitir
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Șef Serviciu în cadrul Serviciului Producție, Tarife, Autorizări, Avize, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Funcționar Administrativ în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri-Sector Piața Centrală, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final la concursul de ocupare a postului de zidar în cadrul Serviciului Administrare Cimitir
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de *Alți muncitori în servicii pt curățenie* în cadrul Serviciului Bază sportivă, Compartiment întreținere Bază sportivă, normă întreagă, durată nedeterminată.
Anunț concurs cu recrutare internă a unui pos de Funcționar Administrativ -COR 411001, în cadrul Serviciului Bază Sportivă- Biroul Întreținere Bazin de Înot, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de tehnician mecanic- COR 311519, în cadrul Serviciului Bază Sportivă- Compartimentul Întreținere Bază Sportivă, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a trei posturi de Salvator la strand, în cadrul Serviciului Bază Sportivă, Biroul Întreținere Bazin de Înot, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui pst de șef birou, în cadrul Serviciului Bază Sportivă – Biroul Întreținere Bazin de Înot, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Inspector de specialitate inginer horticol – COR 213207, în cadrul Secției Sere Zone Verzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare a 4 posturi de Lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs de ocupare a postului de economist în cadrul Serviciului Administrare Piețe Târguri
Erată îndreptare eroare materială Rezultat Final copncurs ocupare post de Conducător auto transport rutier de mărfuri în cadrul Secției Transport Auto Reparații
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post de Referent de specialitate, în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post de Zidar, în cadrul Serviciul Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare 2 posturi de ingrijitor spatii verzi perioada nedeterminata si 9 posturi ingrijitor spatii verzi perioada determinata de 6 luni in cadrul sectiei Sere Zone Verzi
Anunt concurs cu recrutare interna si externa a 4 posturi de lucrator pentru salubrizare cai publice in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de sef sectie in cadrul sectiei transport auto reparatii si intretinere, norma intreaga, durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare post de referent de specialitate in cadrul sectiei salubrizare strazi norma intreaga durata nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare a 8 posturi de Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Construcții Întreținere Străzi, normă întreagă, durată determinată 6 (șase) luni
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Economist în cadrul Serviciului Administrare Piețe, Târguri, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare a 5 posturi de Lucrator salubrizare cai publice în cadrul Secției Salubrizare Strazi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post Conducător auto transport rutier de marfuri în cadrul Secției Transport Auto Reparații, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post specialist resurse umane în cadrul Biroului Resurse Umane, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare a 2 posturi de Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de Șef secție în cadrul Secției Transport Auto Reparații și Întreținere, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post Șef sector în cadrul Secției Intreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Intreținere Reparații Străzi
Rezultat final concurs post de Șef Sector în cadrul Sectorului Administrativ Pază Arhivă
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a următoarelor posturi:

– 2 posturi de Îngrijitor spații verzi, normă întregă, durată nedeterminată,
– 9 posturi de Îngrijitor spații verzi, normă întregă, durată determinată (6 luni),
în cadrul Secției Sere Zone Verzi.

Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Referent de specialitate în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 8 posturi de Muncitor necalificat la întreținerea drumurilor în cadrul Secției Reparații Întreținere Străzi, normă întreagă, durată determinată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de Șef Birou Relații cu Publicul în cadrul Serviciului Administrare Cimitir, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Producție Secundară, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare a două posturi de zidar în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 5 posturi de lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a 1 post de conducător transport rutier de mărfuri,în cadrul Secției Transport Auto Reparații și Întreținere, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post de Specialist Resurse Umane în cadrul Biroului Resurse Umane, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă a unui post de șef sector în cadrul sectorului administrativ, pază arhivă, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a două posturi de muncitori necalificați la întreținerea drumurilor în cadrul secției întreținere reparații străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă a unui post de șef sector în cadrul secției întreținere reparații străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs de ocupare a postului de Sef serviciu, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Serviciului Proiectare Execuție și Intreținere instalații Electrice
Anunț concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea a 2 posturi de zidar în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post Îngrijitor spații verzi
Rezultat Final concurs ocupare post economist în cadrul Biroului Resurse Umane, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare 5(cinci) posturi de Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției salubrizare Străzi
Rezultat final ocupare post de lucrător pentru drumuri și a unui post de muncitor necalificat la întreținerea drumurilor în cadrul Secției Reparații, Întreținere Străzi
Anunt concurs ocupare post ingrijitor spatii verzi, in cadrul Sectiei Sere, Zone Verzi
Rezultat final concurs ocupare posturi lucrator pentru salubrizare cai publice in cadrul Serviciului Administrare Piete, Targuri, Sector Piata Centrala
Anunt concurs pentru ocupare post Sef Serviciu in cadrul Serviciului Proiectare, Executie si Intretinere Instalatii Electrice, durata determinata de 3 ani
Anunt concurs pentru ocuparea unui post de “Economist”, norma intreaga, durata nedeterminata, in cadrul Biroului Resurse Umane
Anunț concurs, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe- Sector Piața 9 Mai, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare post de economist, în cadrul Biroului Resurse Umane
Rezultat final concurs ocupare post Lucrător calificat în floricultură și arboricultură în cadrul Secției Sere Zone Verzi
ERATĂ Anunț concurs
Anunț concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea a 5 posturi de Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea
următoarelor posturi:
– 1 post lucrător pentru drumuri – cod COR 711824, normă întreagă, perioadă nedeterminată,
– 1 post muncitor necalificat la întreținerea drumurilor – cod COR 931203, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
Anunț concurs cu recrutare internă și internă 2 posturi Lucrător salubrizare cai publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sector Piața Centrală, perioadă nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post Economist în cadrul Biroului Resurse Umane perioadă nedeterminată.
Rezultat final concurs ocupare posturi Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi, perioadă nedeterminată
Anunț concurs ocupare post Lucrător calificat în floricultură și arboricultură, sursă internă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Sere Zone Verzi
Rezultat final ocupare post lucrător salubrizare căi publice Serviciul Administrare Piețe- Sector Piața 9 Mai
Rezultat final concurs ocupare post inginer constructor în cadrul Secției Reparații Întreținere Străzi
Rezultat final concurs ocupare post Lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Producție Secundară, sursă internă, perioadă nedeterminată
Rezultat final concurs ocupare posturi Îngrijitor câini în adăposturi și Prinzător câini în cadrul Sectorului Gestionare Câini fără Stăpân, normă întreagă, durată nedeterminată
Rezultat final ocupare post de Funcționar administrativ în cadrul Secției Salubrizare Străzi, perioadă nedeterminată
Anunț cu recrutare internă pentru ocuparea unui post
de Lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Producție Secundară, perioadă nedeterminată
Anunț concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea a 9 posturi de Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi, normă întreagă, durată nedeterminată
Anunț concurs ocupare post Tehnician veterinar – COR 324004, din sursă internă, perioadă nedeterminată în cadrul Sectorului Gestionare Câini fără Stăpân
Anunț rezultat final ocupare post Pavator în cadrul Secției Repararații Întreținere Străzi
Anunț rezultat final ocupare posturi Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Secției Salubrizare Străzi
Anunț cu recrutare internă și externă 1 post Lucrător salubrizare căi publice, în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sectorul Piața 9 Mai, perioadă nedeterminată
Anunț cu recrutare internă și externă a 1 post șef serviciu-COR 121901 în cadrul Serviciului Proiectare Executie și Întreținere Instalații Electrice, perioadă determinată.
Anunț cu recrutare internă și externă 1 post Inginer constructor, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi- Sector Întreținere Reparații Străzi, perioadă nedeterminată
Anunț cu recrutare internă și externă 1 post Îngrijitor caini în adăposturi și 1 post Prinzător caini, în cadrul sectorului Gestionare Caini fara Stapan, durată nedeterminata
Rezultat final concurs ocupare posturi Lucrător salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe Targuri- Sectorul Piața Centrală
Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Pavator in cadrul Secției Întreținere Reparații Strazi- Sector Construcții Întreținere Reparații Străzi, perioada nedeterminată
Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Funcționar Administrativ in cadrul Secției Salubrizare Străzi, perioada nedeterminată
Anunț concurs ocupare 4 posturi lucrător salubrizare căi publice, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Salubrizare Străzi
Anunț Rezultat Final concurs ocupare 3 posturi ”prinzător căini” durată determinată în cadrul Sectorului Gestionare Câini Fără Stăpân
Anunț Rezultat final concurs ocupare post Funcționar administrativ, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Salubrizare Străzi
Anunț concurs ocupare post șef serviciu electric, din sursă internă și externă, perioadă determinată în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere Instalații Electrice
– Anunț concurs cu recrutare, trei posturi Prinzător caini în cadrul Sectorului Gestionare Caini fara Stapan, perioadă nedeterminată
– Anunț concurs cu recrutare, trei posturi lucrător pentru salubrizare căi publice în cadrul Serviciului Administrare Piețe – Sectorul Piața Centrală, perioadă nedeterminată
– Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Funcționar administrativ in cadrul Secției Salubrizare Strazi, perioada nedeterminata
– Anunț recrutare din sursă internă, 3 posturi Lucrător salubrizare căi publice
în cadrul Serviciului Administrare Piețe- Sectorul Piața Centrală, perioadă nedeterminată.
– Anunț rezultat final concurs ocupare post funcționar administrativ, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Salubrizare Străzi
– Anunț rezultat final concurs ocupare post SIG/IT, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Producție, Tarife, CTC, Mediu, Autorizări, Avize Metrologice
 – Anunț rezultat final concurs ocupare post referent în cadrul Compartimentului Comunicare Promovare
Anunț rezultat final concurs ocupare post șef birou devize în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
Anunț concurs cu recrutare din sursă internă, un post Șef secție, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
Anunț rezultat final concurs ocupare post lucrător salubrizare căi publice, în cadrul Secției Salubrizare Străzi
Anunț rezultat final concurs ocupare post tâmplar în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi-Sector Construcții Diverse
– Anunț concurs cu recrutare din sursă internă și externă un post Funcționar administrativ, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Salubrizare Străzi
– Anunț rezultat final concurs ocupare post Asistent director, din sursă internă și externă
– Anunt rezultat final concurs ocupare post instalator în cadrul Serviciului Reparatii și Intretinere Instalatii Sanitare, Termice și Fond Locativ
– Anunț concurs cu recrutare din sursă internă și externă un post Specialist SIG/IT, perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Producție
– Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Lucrator salubrizare cai publice, in cadrul Sectiei Salubrizare Strazi, perioada determinata
– Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de Referent in cadrul Compartimentului Comunicare si promovare, perioada nedeterminata
– Anunț concurs cu recrutare din sursă internă și externă un post Sef birou, perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Devize- Secția Reparații Întreținere Străzi
– Anunt rezultat final concurs ocupare post Economist, perioada nedeterminata
– Anunț cu recrutare internă, 1 post de Instalator – COR 712609, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Reparații și Întreținere Instalații Sanitare, Termice și Fond Locativ
– Anunț cu recrutare internă și externă, 1 post de Tamplar – COR 752201, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi – Sector Construcții Diverse
– Anunt rezultat final concurs ocupare posturi muncitori necalificati, perioada nedeterminata
– Anunt rezultat final concurs ocupare posturi muncitori calificati, perioada nedeterminata
– Anunt concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea unui post de asistent director, perioada nedeterminata
– Anunț rezultat final concurs ocupare post inginer/operator stație de asfalt în cadrul Sectorului Stația de asfalt
– Anunț rezultat final concurs ocupare post consilier juridic, perioadă nedeterminată în cadrul Biroului Juridic
– Anunț rezultat final concurs ocupare post tâmplar în cadrul Sectorului Producție Secundară
– Anunț rezultat final concurs ocupare post referent specialitate în cadrul Sectorului Întreținere Reparații Diverse
– Anunț rezultat final concurs ocupare 2 posturi muncitori necalificați perioadă determinată în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț rezultat final concurs ocupare 4 posturi de muncitori necalificați, perioadă determinată în cadrul Sectorului Întreținere Reparații Diverse
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă un post economist, durată nedeterminată în cadrul Serviciului Producție
– Anunț rezultat final concurs ocupare post inginer chimist în cadrul Laboratorului de Încercări Fizico Mecanice
– Anunț rezultat final concurs ocupare post designer grafică în cadrul Compartimentului Comunicare și Promovare
– Anunț rezultat final concurs ocupare posturi muncitori calificați în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț rezultat final concurs ocupare post inginer în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă patru posturi muncitori calificați, perioadă nedeterminată în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă două posturi muncitori necalificați durată nedeterminată în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă pentru ocupare 4 posturi lucrători salubrizare pentru căi publice, perioadă determinată 3 luni în cadrul Secției Salubrizare Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă, un post șef serviciu în cadrul Serviciului Reparații și Întreținere Instalații Sanitare, Termice și Fond Locativ
– Anunț rezultat final concurs/examen pentru ocupare post lăcătuș mecanic în cadrul Secției Administrația Parcurilor
– Anunț concurs cu recrutare din sursă internă și externă un post inginer operator stație asfalt, perioadă nedeterminată în cadrul Sectorului Stația de Asfalt
– Anunț rezultat final concurs ocupare post casier în cadrul Serviciului Buget Contabilitate Casierie
– Anunt rezultat final concurs ocupare post inginer în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere Instalații Electrice
– Anunț rezultat final concurs ocupare post Șef Serviciu în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere Instalații Electrice
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă un post referent specialitate, perioadă nedeterminată în cadrul Sectorului Întreținere Reparații Diverse
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă 4 posturi muncitori necalificați, perioadă determinată 6 luni în cadrul Sectorului Întreținere Reparații Diverse
– Anunț concurs cu recrutare internă și externa un post tâmplar în cadrul Sectorului Producție Secundară
– Anunț Rezultat final concurs ocupare post mecanic utilaj perioadă nedeterminată în cadrul Secției Sere Zone Verzi
– Anunț Rezultat final concurs ocupare posturi Lucrător salubrizare căi publice – perioadă determinată 6 luni în cadrul Secției Salubrizare Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă 2 posturi muncitori necalificați la întreținerea drumurilor – perioadă determinată 6 luni în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă, un post designer grafică în cadrul Compartimentului Comunicare și Promovare
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă un post consilier juridic -debutant în cadrul Biroului Juridic
– Anunț Rezultat final concurs ocupare post Referent în cadrul Secției Salubrizare Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă 1 post inginer chimist în cadrul Laboratorului Încercări Fizico Mecanice
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă, 1 post inginer în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă, 4 posturi asfaltator, 2 posturi fierar betonist, 3 posturi pavator pietrar în cadrul Secției Întreținere Reparații Străzi
– Anunt concurs cu recrutare internă 1 post lăcătuș mecanic, perioadă nedeterminată în cadrul Sectiei Administrația Parcurilor
– Anunț Rezultat final concurs pentru ocupare post Inginer producție la Serviciul Tehnic Investiții
– ERATA modificare anunt sef serviciu electric
– Anunt Rezultat final concurs pentru ocupare post Sef Serviciu, la Serviciul Tehnic Investiții
– Anunt concurs cu recrutare internă și externă, 5 posturi lucratori salubrizare , perioada deterninata la Secția Salubrizare Strazi
– Anunt concurs cu recrutare interna 1 post mecanic utilaj in cadrul Sectiei Sere Zone Verzi
– Anunt concurs cu recrutare internă și externă, 1 post de casier Serviciul Buget Contabilitate Casierie
– Anunt concurs cu recrutare internă și externă, 1 post de Inginer în cadrul Serviciului Proiectare, Execuție și Întreținere Instalații Electrice
– Anunt concurs cu recrutare internă și externă, 1 post de Șef Serviciu, la Serviciul Proiectare , Execuție și Întreținere Instalații Electrice
– Anunț rezultat final concurs cu recrutare internă și externă, 9 posturi de Lucrători salubrizare căi publice, la Secția Salubrizare Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă, un post Referent Specialitate la Secția Salubrizare Străzi
– Anunt concurs cu recrutare internă și externă, 1 post de Inginer producție, la Serviciul Tehnic Investiții
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă, 9 posturi de Lucrători salubrizare căi publice, la Secția Salubrizare Străzi
– Anunț concurs cu recrutare internă și externă, 9 posturi Lucrători salubrizare căi publice, la Secția Salubrizare Străzi

Ne gasiti si pe Facebook

Calendar

mai 2024
L Ma Mi J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Oraș curat, îngrijit și modern, locuitori sănătoși, fericiți și mulțumiți!