Guvernanta corporativa

 

Echipa manageriala

CV-uri consiliu de administratie

Jianu Grigore

Zaharia Alexandru

Farta P.P. Constantin

Vladoescu Ilie

Cilniceanu Dumitru Liviu


CV-uri director

Zaharia Alexandru

Mitutoiu Constantin Doru

Minca Daniela Simona

Vladoescu Ilie

 

Anul 2020

 

Hotarare AGA 2 3 5 6

Hotararea AGA 4

Hotarare AGA 7 8 9 11 12 13 14 15

Hotarare AGA 16 17

Hotarari AGA 22-24

Hotarari AGA 20-21 25-28

Bilant an 2020

Codul de conduita etica

 

 

 

Anul 2019

Raport privind evaluarea activitatii directorilor

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare

Informarea privind activitatea desfasurata de societatea EDILITARA PUBLIC SA pe anul 2019

Bilant an 2019

Raportul auditorului independent

Hotarare AGA nr 24-34

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA

 Hotarare AGA nr. 15-23

Raport privind activitatea desf. de membrii consiliului de administratie

Bilant iunie 2019

Informare privind situatia ec-financiara pe sem I

Hotarare AGA 24.05.2019

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor 24.05.2019

Hotarare AGA

Anul 2018

Raport privind evaluarea activității directorilor

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al CA

Informare privind activitatea desf de SC EDILITARA PUBLIC SA

Raport Audit

Bilant an 2018

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PE SEMESTRUL I 2018

CODUL DE CONDUITA ETICA  AL EDILITARA PUBLIC S.A.

Informarea cu situatia economico-financiara a societatii pe semestrul 1 2018

Informarea cu situatia economico-financiara a societatii pe semestrul 1 2018 anexa

Informare privind situatia  ec-finaciara trim III

Raport privind activ desf de  membrii cons de admin trim III

Referat stabilire remuneratie  membri executivi si neexecutivi

Referat stabilire remuneratie  membri executivi si neexecutivi 2

Anunt nr 6706 02/07/2018

Anunt

Hotararea nr.1-34 2018

Hotarari AGA nr 23 din 27.06.2018  

Hotararea AGA 35-43

Hotararea AGA 44-51

 Hotarare AGA 40 

Anul 2017 

Informare privind activ desf de  Edilitara Public pe anul 2017

Raport privind activitatea TRIM  I 2017

Raportul comitetului de nominaliz  si remunerare al Consiliului de Administratie

Referat privind remunerarea memb  executivi si neexecutivi

Raport privind evaluare activitatii directorilor societatii EDILITARA PUBLIC SA pe anul 2017

Raportul auditorului independent 2017 

Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017

Anexa la Hotararea Aga Nr 58 din 13 12 2017

Hotararea-Adunarii-Generale-a-Actionarilor 13.12.2017

Hotărâre privind situaţia economico-financiară pe trimestrul III 2017

Hotărâre privind Raportul de activitate desfasurata de membrii Consiliului de Administraţie pe trimestrul III 2017

Raport privind activitatea desfasurata de membrii consiliului de administratie pe semestrul 1 2017

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor propii la data de 30.06.2017

Date informative la data de 30.06.2017

Contul de profit si pierdere

Hotararea nr.1 din 11.01.2017

Hotararea nr. 2 din 11.01.2017

Hotararea nr. 3 din 11.01.2017

Hotararea nr. 4 din 11.01.2017

Hotararea nr. 5 din 11.01.2017

Hotararea nr. 6 din 11.01.2017

Hotararea nr. 7 din 11.01.2017

Hotararea nr. 8 din 11.01.2017

Hotararea nr. 9 din 11.01.2017

Hotararea nr. 10 din 11.01.2017

Hotararea nr. 11 din 11.01.2017

Hotararea nr. 12 din 24.03.2017

Hotararea nr. 13 din 24.03.2017

Hotararea nr. 14 din 24.03.2017

Hotararea nr. 15 din 24.03.2017

Hotararea nr. 16 din 24.03.2017

Hotararea nr. 17 din 24.03.2017

Hotararea nr. 18 din 24.03.2017

Hotararea nr. 19 din 24.03.2017

Hotararea nr. 20 din 24.03.2017

Hotararea nr. 21 din 24.03.2017

Hotararea nr. 23 din 24.03.2017

Hotararea nr. 24 din 24.03.2017

Hotararea nr. 25 din 24.03.2017

Hotararea nr. 26 din 24.03.2017

Hotararea nr. 27 din 24.03.2017

Hotararea nr. 28 din 24.03.2017

Hotararea nr. 29 din 24.03.2017

Hotararea nr. 30 din 24.03.2017

Hotararea nr. 31 din 24.03.2017

Hotararea nr. 32 din 23.05.2017

Hotararea nr. 33 din 23.05.2017

Hotararea nr. 34 din 23.05.2017

Hotararea nr. 35 din 23.05.2017

Hotararea nr. 36 din 23.05.2017

Hotararea nr. 37 din 23.05.2017

Hotararea nr. 38 din 23.05.2017

Hotararea nr. 39 din 23.05.2017

Hotararea nr. 40 din 23.05.2017

Hotararea nr. 41 din 23.05.2017

Hotararea nr. 42 din 23.05.2017

Hotararea nr. 43 din 23.05.2017

Hotararea nr. 44 din 31.05.2017

Hotararea nr. 45 din 31.05.2017

Hotararea nr. 46 din 31.05.2017

Hotararea nr. 47 din 31.05.2017

Hotararea nr. 48 din 31.05.2017

Hotararea nr. 49 din 31.05.2017

Hotararea nr. 50 din 31.05.2017

Hotararea nr. 51 din 31.05.2017

Hotararea nr. 52 din 31.05.2017

Hotararea nr. 53 din 17.07.2017

Hotararea nr. 54 din 17.07.2017

Hotararea nr. 55 din 17.07.2017

Hotararea nr. 56 din 17.07.2017

Hotararea nr. 57 din 17.07.2017

 Anunt pentru selectia candidatilor pentru functia de director general si director tehnic EDILITARA PUBLIC S.A.

Codul de Conduita Etica AL EDILITARA PUBLIC S.A.

Anul 2016

Raport privind evaluarea activitatii directorilor societatii pe anul 2016

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al consiliului de administratie al pe anul 2016

Raportul administratorilor la 31.12.2016

Bilant contabil la 31.12.2016

Raportare contabila la 30.06.2016
raportul comitetului de nOMINalizare si reMuNerare
rapotul comitetului de nOMINalizare si remunerare al consiliului de administratie pe anul 2015
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 30.06.2016
situatiA activelor imobilizate la 31.12.2015
bilant prescurtat 31.12.2015
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
contul de profit si pierdere 31.12.2015
contul de profit si pierdere la data 30.06.2016
date informative 31.12.2015
date informative la data 30.06.2016
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII30.06.2015
DATE INFORMATIVE 30.03.2015
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data 30.06.2015
Bilant 2014
R
aportul Auditorului Independent  si situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la  data  de 30.06.2014
Raportare  contabila la  data  de  30.06.2014
DATE INFORMATIVE la  data  de 30.06.2014
Raport asupra situatiei financiare 2013
Bilant 2013

Decembrie
Hotararea nr. 37 din 09.12.2016
Hotararea nr. 38 din 09.12.2016
Hotararea nr. 39 din 09.12.2016
Hotararea nr. 40 din 09.12.2016
Hotararea nr. 41 din 09.12.2016
Hotararea nr. 42 din 09.12.2016
Hotararea nr. 43 din 09.12.2016
Hotararea nr. 44 din 09.12.2016
Hotararea nr. 45 din 09.12.2016
Hotararea nr. 46 din 09.12.2016
Hotararea nr. 47 din 09.12.2016
Hotararea nr. 48 din 09.12.2016 

Octombrie
Hotararea nr.27 din 31.10.2016

Hotararea nr.28 din 31.10.2016

Hotararea nr.29 din 31.10.2016

Hotararea nr.30 din 31.10.2016

Hotararea nr.31 din 31.10.2016
Hotararea nr.32 din 31.10.2016
Hotararea nr.33 din 31.10.2016

Hotararea nr.34 din 31.10.2016
Hotararea nr.35 din 31.10.2016
Hotararea nr.36 din 31.10.2016

August

Hotararea nr.24 din 01.08.2016
Hotararea nr.24 din 01.08.2016
Hotararea nr.25 din 01.08.2016
Hotararea nr.26 din 01.08.2016

Hotararea nr.19 din 1.08.2016
Hotararea nr.20 din 01.08.2016
Hotararea nr.20 din 12.04.2016
Hotararea nr.21 din 01.08.2016
Hotararea nr.22 din 01.08.2016
Hotararea nr.23 din 01.08.2016

Iunie
Hotararea nr.28 din 29.06.2016

Hotararea nr.31 din 29.06.2016
Hotararea nr.34 din 27.06.2016

Mai
Hotararea nr.13 din 12.05.2016
Hotararea nr.14 din 12.05.2016
Hotararea nr.15 din 12.05.2016
Hotararea nr.16 din 12.05.2016
Hotararea nr.17 din 12.05.2016
Hotararea nr.18 din 12.05.2016

Martie
Hotararea nr.6 din 29.03.2016
Hotararea nr.7 din 29.03.2016
Hotararea nr.8 din 29.03.2016
Hotararea nr.9 din 29.03.2016
Hotararea nr.10 din 29.03.2016
Hotararea nr.11 din 29.03.2016
Hotararea nr.12 din 29.03.2016

Februarie
Hotararea nr.1 din 12.02.2016
Hotararea nr.2 din 12.02.2016
Hotararea nr.3 din 12.02.2016
Hotararea nr.4 din 12.02.2016
Hotararea nr.5 din 12.02.2016

Anul 2015:

Hotararea NR 41 DIN 28.10.2015

Hotararea NR 34 DIN 10.12.2015

Hotararea NR 27 DIN 22.09.2015

Hotararea NR 13 DIN 12.05.2016

Hotararea NR.16 din 24.03.2015

Hotararea NR. I din 26.03.20

Hotararea NR.32 din 12.08.2014

Anuntul privind selectia/evaluarea candidatilor pentru ocuparea postului de Director Economic, in cadrul Edilitara Public SA, in conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 109/2011

Anunt Privind Selectia/Evaluarea candidatilor pentru ocuparea postului de Director Economic In cadrul Edilitara Public SA in conforimitate cu prevederile O.U.G. nr 109/2011

Hotarare privind aprobarea consiliului de administratie a S.C. Edilitara Public S.A. data 29.10.2012

Referat privind obtinerea autorizatiei sanitar veterinare

Hotarare privind implementarea ordonantei corporative la societatile Edilitara Public S.A. si TRANSLOC S.A la care Municipiul Tg-Jiu este actionar majoritar

Mandat de reprezentare

Contract de mandat