Guvernanta corporativa

 

 Anul 2018

CONVOCAREA Adunarii Generale a Actionarilor

Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Anunt nr 6706 02/07/2018

Anunt

 

Anul 2017 

Raport privind evaluare activitatii directorilor societatii EDILITARA PUBLIC SA pe anul 2017

Raportul auditorului independent 2017 

Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017

Anexa la Hotararea Aga Nr 58 din 13 12 2017

Hotararea-Adunarii-Generale-a-Actionarilor 13.12.2017

Hotărâre privind situaţia economico-financiară pe trimestrul III 2017

Hotărâre privind Raportul de activitate desfasurata de membrii Consiliului de Administraţie pe trimestrul III 2017

Raport privind activitatea desfasurata de membrii consiliului de administratie pe semestrul 1 2017

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor propii la data de 30.06.2017

Date informative la data de 30.06.2017

Contul de profit si pierdere

Anul 2016

Raport privind evaluarea activitatii directorilor societatii pe anul 2016

Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al consiliului de administratie al pe anul 2016

Raportul administratorilor la 31.12.2016

Bilant contabil la 31.12.2016

Raportare contabila la 30.06.2016
raportul comitetului de nOMINalizare si reMuNerare
rapotul comitetului de nOMINalizare si remunerare al consiliului de administratie pe anul 2015
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII 30.06.2016
situatiA activelor imobilizate la 31.12.2015
bilant prescurtat 31.12.2015
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
contul de profit si pierdere 31.12.2015
contul de profit si pierdere la data 30.06.2016
date informative 31.12.2015
date informative la data 30.06.2016
CODUL DE CONDUITA ETICA AL EDILITARA PUBLIC S.A.
SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII30.06.2015
DATE INFORMATIVE 30.03.2015
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data 30.06.2015
Bilant 2014
R
aportul Auditorului Independent  si situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la  data  de 30.06.2014
Raportare  contabila la  data  de  30.06.2014
DATE INFORMATIVE la  data  de 30.06.2014
Raport asupra situatiei financiare 2013
Bilant 2013